Zwroty i reklamacje
1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem sklep@zelimet.com.pl lub za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Żelimet J. Urbanek i S-ka Sp.j. podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  •  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  •  data złożenia
  •  dokument potwierdzający dokonanie zakupu (np. umowa, faktura VAT, paragon, wyciąg bankowy) – w oryginale lub kopii
  •  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  • protokół szkody ( jeśli uszkodzenie bądź wada wystąpiła podczas transportu ),
  •  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (opis niezgodności z umową)
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep Internetowy zwraca się niezwłocznie do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sklep Internetowy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Żelimet J. Urbanek i S-ka Sp.j. podany w górnej części Regulaminu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep Internetowy jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep Internetowy może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
6. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 6.
8. W terminach określonych w ust. 7 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
9. Jeżeli Kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
10. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
11. Reklamacji nie podlegają:
  • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
  • uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,
  • towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem,

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl